Nesne Ekleme

Bu bölümde grup yönetiminde kullanılmak üzere ip ve ip aralıkları tanımlanır.Mac adresi yazma zorunluluğu yoktur.

Eklenmek istenen isim, adres ve mac adresi(isteğe bağlı) yazılıp kaydedilir.

Was this article helpful?

Hayır 0