MTU Tanımlama

DSL hatlarda bazen MTU değerini “1492” olarak tanımlamamız gerekmektedir (tanımlama yapmadığımızda bazı sitelere erişimde sıkıntı vb durumlarla karşıllaşılabilir), bunun için network ayarlarına girmemiz gerekiyor.

Was this article helpful?

Hayır 0